FSMVÜ | Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Bir Arada Yaşama Pratikleri: Geç Ortaçağ’da Anadolu ve İberya'da Siyaset, Ticaret ve Kültür
Bir Arada Yaşama Pratikleri: Geç Ortaçağ’da Anadolu ve İberya'da Siyaset, Ticaret ve Kültür

Uluslararası seyahatlerde küresel pandemi (Covid-19) kısıtlamalarının devam etmesi nedeniyle 1-2 Temmuz 2021 olan çalıştay tarihleri, organizasyon komitesinin aldığı kararla, 16-17 Mayıs 2022 olarak güncellenmiştir.

Kıtalar boyunca uzanan Akdeniz, tarihi boyunca farklı gruplar arasında gönüllü veya zoraki kültürel etkileşim ortamı yaratmada önemli rol oynamıştır. Birlikte yaşama uygulamaları sayesinde, Akdeniz halkları ortak bir kültürel repertuar ve gelenek de oluşturmuştur. Geç Ortaçağ’da Akdeniz’de bir arada yaşam Brian A. Catlos'un belirttiği gibi, “kültürleşmeyi ve iletişimi teşvik ediyor, aynı zamanda kaygı ve savunuculuğu kışkırtıyordu” (2014). Bu etkileşimlerin etkileri din, ticaret, sanat ve eğitim gibi kültürün günlük uygulamalarında kolayca bulunabilmekteydi. Birlikte yaşam bazen kendini ‘ötekine bağımlılık’ ve ‘ötekiyle iş birliği’ olarak, bazen de savaşlar, salgın hastalıklar ve diğer çeşitli krizlerin yol açtığı kargaşayla başa çıkmanın bir yolu olarak göstermekteydi. Ortaçağ boyunca İber Yarımadası ve Anadolu hem farklılıkların çatıştığı birer bölge hem de üzerinde hüküm süren İslâm ve Hıristiyan güçleri arasında değişim ve işbirliği yerleriydi. Böylece ürünler, fikirler, metinler ve insanlar hem fetih ganimetleri hem de ticaretin sunduğu imkanlar dahilinde kültürel ve dini sınırların ötesine geçti.

“Bir Arada Yaşama Pratikleri: Geç Ortaçağ Anadolu ve İberya'da Siyaset, Kültür ve Ticaret” başlıklı çalıştay, 16-17 Mayıs 2022 tarihleri arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin (ORDAM) ev sahipliğinde ve ana sponsorluğunda, Akdeniz Dünyası Araştırmaları (MEDWORLDS) ile birlikte İstanbul'da düzenlenecektir. Bu sayede 13-15. yüzyıllarda coğrafi olarak birbirinden uzak fakat tecrübe bakımından benzerlikleri bulunan Anadolu ve İber Yarımadası’ndaki toplumların bir arada yaşam pratikleri ve tecrübeleri hakkında çalışan Ortaçağ araştırmacılarının tartışabilecekleri bir platform oluşturulması amaçlanmaktadır.

Özellikle kriz ve felaket dönemlerinde birlikte yaşama modları; Convivencia; Yerel ve sınır ötesi ticaret; Bilgi, metin, müzik, sanat ve mimarlıkta toplumlar arası aktarım; ve Din değiştiren topluluklar tartışılması planlanan temalardan bazılarıdır.

Organizasyon komitesi olarak Brian A. Catlos ve Andrew C.S. Peacock’ın açılış konuşmacısı olarak katkı sağlayacakları bilgisini vermekten mutluluk duymaktayız. 

Web Sayfası: https://medworlds.fsm.edu.tr/

Çalıştay Yeri:

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Valide-i Atik Mah. Eski Toptaşı Cad. No:91

Üsküdar, İstanbul / Türkiye

 

Etkinlik Türü : Çalıştay
Yer : Üsküdar Yerleşkesi
Tarih : 16 Mayıs 2022
Saat : .


Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi