FSMVÜ | Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN  |
Orta Doğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Disiplinlerarası Filistin Araştırmaları: Birikim, Çerçeve ve Yol Haritası Çalıştayı
Disiplinlerarası Filistin Araştırmaları: Birikim, Çerçeve ve Yol Haritası Çalıştayı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi (ORDAM) ve paydaşları tarafından 13 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi olarak “Disiplinlerarası Filistin Araştırmaları: Birikim, Çerçeve ve Yol Haritası” başlıklı bir çalıştay düzenlenecektir. 

Son yıllarda Filistin’in dünü ve bugününe yönelik gerek bağımsız akademisyenler tarafından gerekse kurumlar nezdinde farklı disiplinlerde pek çok araştırma sürdürülmektedir. Bu araştırmaların sayısal olarak artmasına rağmen bu alan, ülkemizde bir disiplin olarak henüz gelişmemiştir. Bunun en temel sebebi alana duyulan tekil ilgilerin ve gayretlerin bütünlükten ve organizeden yoksun olmasıdır.

Disiplinlerarası Filistin Araştırmaları: Birikim, Çerçeve ve Yol Haritası Çalıştayı, bireysel ve kurumsal bazda Filistin’e odaklanan akademik çevreleri bir araya getirerek şu hususları tartışacaktır: 

Bugüne kadar Türkiye’de yapılmış olan çalışmaların tespiti

Bu çalışmaların geleceğe taşınması için yöntemler

Alanın kurumsallaştırılma imkanlarının tartışılması

Bu toplantı daha sonra yapılacak toplantılar için bir hazırlık toplantısı olup katılımcıların önerileri doğrultusunda genişletilmiş bir çalıştaya dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

Çalıştayın oturum başlıkları:

Dinler Tarihi ve Ortaçağ Çalışmaları

Osmanlı Klasik Dönem Filistin Çalışmaları

19. YY. Filistin Çalışmaları

Modern Dönem Filistin Çalışmaları

Kurumsallaşmış Filistin Çalışmaları (Araştırma Merkezleri ve Yayınlar)

Çalıştay, farklı üniversitelerden akademik çalışma alanları Kudüs ve Filistin olan akademisyenlerle ortak bir şekilde düzenlenmektedir. Düzenleme kurulunda bulunan isimler:

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, FSMVÜ, ORDAM Müdürü

Prof. Dr. Yasemin Avcı, Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Güneş, Bartın Üniversitesi

Dr. Alaattin Dolu, Kastamonu Üniversitesi

Etkinlik Türü : Çalıştay
Yer : Çevrimiçi
Tarih : 13 Temmuz 2021
Saat : 10:00


Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi