Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORDAM) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliği ile 23 Ekim 2020 – 24 Nisan 2021 tarihleri arasında Çatışma, Çözümleme ve Barış Akademisi (ÇABA) ismiyle ihtisas programı düzenlendi. Program çerçevesinde farklı üniversite ve bölümlerden 22 öğrenciye eğitim verildi. Tarih, diplomasi ve çatışma çözümü konularına odaklanan programda alanlarında uzaman 29 eğitimci ders verdi.

Program çerçevesinde verilen derslerin isimleri ve eğitimci bilgileri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

 

 Ders Adı

 Eğitimci Adı

 1

 Orta Asya Tarihi ve Siyaseti

 Prof. Dr. Ahmet KANLIDERE

 2

 İslam Medeniyet Tarihi 1-2

 Prof. Dr. Azmi ÖZCAN

 3

 İlk Müslüman Türk Devletleri ve Selçuklular

 Doç. Dr. Sadi Süleyman Kucur

 4

 Osmanlı Dünyası (Pax Ottomana) 1-2

 Prof. Dr. Slobodan ILIÇ

 5

 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Tarihi (1952-2020)

 Prof. Dr. Ali SATAN

 6

 Uluslararası Teşkilatlar

 Prof. Dr. Mehmet Akif OKUR

 7

 Uluslararası İlişkiler Teorileri 1-2

 Dr. İsmail YAYLACI

 8

 Uluslararası Hukuk

 Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA

 9

 Siyasal Sistemler ve İdeolojiler

 Prof. Dr. Bekir Berat ÖZİPEK

 10

 Modern Ortadoğu'da Çatışma ve İdeolojiler

 Dr. Ahmet Emin DAĞ

 11

 İslam Dünyasında Anlaşmazlıklar

 Mustafa Öztop

 12

 İslam Dünyasında Çatışma Alanları

 Prof. Dr. Ahmet Uysal

 13

 Türk Dış Politikası 1-2

 Prof. Dr. Ali BALCI

 14

 -Uluslararası İlişkilere Giriş

 -Caydırıcı Diplomasi ve Kriz Yönetimi

 Doç. Dr. Hakan Mehmetçik

 15

 Çatışma Çözümleme Yöntemleri

 Prof. Dr. Ertan Efegil

 16

 Çatışmanın Kök Nedenleri

 Doç. Dr. Hüseyin Alptekin

 17

 İslam Dünyasında Barış İnisiyatifleri-STK'lar

 Av. Ali Kurt

 18

 Müzakere, Arabuluculuk ve Ünlü Arabulucular

 Dr. Ali Okumuş

 19

 -İslam Dünyası Jeopolitiği

 -Psiko-Tarih ve Uluslararası İlişkiler

 Prof. Dr. Zekeriya Kurşun

 20

 Diplomasinin Araçları

 Dr. Faik Tanrıkulu

 21

 Türkiye'nin Yumuşak Güç Unsurları

 Dr. Mustafa Arslan

 22

 Filistin’de Çözüm Arayışları

 Haydar Oruç

 23

 Kıbrıs Meselesi ve Doğu Akdeniz

 Doç. Dr. İsmail Şahin

 24

 Sovyet Sonrası Türk Dünyası'nda Çatışma ve İşbirliği

 Doç. Dr. Ilsur Nafikov

 25

 Libya’nın Geleceği

 Emrah Kekilli

 26

 Yemen Krizi

 Dr. Muhammed Humeykani

 27

 Suriye'de İç Savaş ve Taraflar

 Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav

 28

 Doğu Türkistan ve Uygur Türkleri

 Dr. Ferhat Kurban Tanrıdağlı

 29

 Türkiye'nin Irak Yaklaşımı ve Türkiye-Irak İlişkilerinin   Değerlendirmesi

 Büyükeçli Fatih Yıldız