Uluslararası Osmanlı Dönemi'nde Kudüs’te İlmi Hayat ve Eğitim Sempozyumu

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti iş birliğinde, İstanbul Bağcılar Belediyesi sponsorluğunda “Osmanlı Dönemi’nde Kudüs’te İlmî Hayat ve Eğitim” başlıklı uluslararası bir sempozyum gerçekleştirilmiştir. 29-30 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen sempozyum çerçevesinde Kudüs’te Osmanlıların ilme yaptıkları yatırımlar, açılan medreseler, bu medreseler için kurulmuş vakıflar incelenmiştir.

 

Sempozyumun, dört asır Osmanlı idaresinde kalan Kudüs’te ilmî hayatın her yönü ile incelemek amacıyla gerçekleştirildi. Sempozyum sonuçlarının Kudüs’ün İslâmi kimliğine önemli katkılar sağlayacağı ve İsrail’in girişimlerine akademik dünyada cevap teşkil edeceği düşünülmektedir. Sempozyumda aşağıdaki başlıklar ele alındı:

- Osmanlı Devleti’nin Kudüs’te Devraldığı İlmî Miras

- Osmanlı Kudüs’ünde İlmî Müesseseler, Eğitim Kurumları: Medreseler, Okullar, Tekkeler, Zaviyeler ve Vakıflar

- Osmanlı Kudüs’ünde Eğitim Faaliyetleri: Müderrisler, Öğrenciler ve Verilen Dersler

- Osmanlı Kudüs’ünde Âlimler ve Eserleri: Dini ve İlmî Ekoller ve Faaliyetleri

- Osmanlı Kudüs’ünde Telif Edilen veya İstinsah Edilen Eserler

- Osmanlı Kudüs’ünde Yargı ve Fetva

- Mescid-i Aksa’da Eğitim Faaliyetleri

- Osmanlı Kudüs’ünde Modern Eğitim Kurumları

Sempozyumda sunulmuş olan tebliğler yayınlanmıştır. Bildiriler kitabının pfd nüshasına aşağıdan ulaşabilirsiniz: