Disiplinlerarası Filistin Araştırmaları; Birikim, Çerçeve ve Yol Haritası Çalıştayı (Çevrimiçi)

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Merkezi (ORDAM) ve paydaşları tarafından 13 Temmuz 2021 tarihinde çevrimiçi olarak “Disiplinler Arası Filistin Araştırmaları; Birikim, Çerçeve ve Yol Haritası” başlıklı bir çalıştay düzenlenecektir. 

Son yıllarda Filistin’in dünü ve bugününe yönelik gerek bağımsız akademisyenler tarafından gerekse kurumlar nezdinde farklı disiplinlerde pek çok araştırma sürdürülmektedir. Bu araştırmaların sayısal olarak artmasına rağmen bu alan, ülkemizde bir disiplin olarak henüz gelişmemiştir. Bunun en temel sebebi alana duyulan tekil ilgilerin ve gayretlerin bütünlükten ve organizeden yoksun olmasıdır.

Disiplinler Arası Filistin Araştırmaları; Birikim, Çerçeve ve Yol Haritası Çalıştayı, bireysel ve kurumsal bazda Filistin’e odaklanan akademik çevreleri bir araya getirerek şu hususları tartışacaktır: 

  • Bugüne kadar Türkiye’de yapılmış olan çalışmaların tespiti,
  • Bu çalışmaların geleceğe taşınması için yöntemler,
  • Alanın kurumsallaştırılma imkanlarının tartışılması.

Bu toplantı daha sonra yapılacak toplantılar için bir hazırlık toplantısı olup katılımcıların önerileri doğrultusunda genişletilmiş bir çalıştaya dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

Çalıştayın oturum başlıkları:

  • Dinler Tarihi ve Ortaçağ Çalışmaları
  • Osmanlı Klasik Dönem Filistin Çalışmaları
  • 19. yy Filistin Çalışmaları
  • Modern Dönem Filistin Çalışmaları
  • Kurumsallaşmış Filistin Çalışmaları (Araştırma Merkezleri ve Yayınlar)

Çalıştay, farklı üniversitelerden akademik çalışma alanları Kudüs ve Filistin olan akademisyenlerle ortak bir şekilde düzenlenmektedir. Düzenleme kurulunda bulunan isimler şunlardır:

Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, FSMVÜ, ORDAM Müdürü

Prof. Dr. Yasemin Avcı, Pamukkale Üniversitesi

Doç. Dr. Hasan Hüseyin Güneş, Bartın Üniversitesi

Dr. Alaattin Dolu, Kastamonu Üniversitesi

 

Çalıştay afişi: