Merkezimizin Biyografi Enstitüsü işbirliğiyle hazırlamış olduğu “Nasıl Yazdım” Seminerlerinin altıncısı 23 Kasım 2022 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Üsküdar Valide-i Atik Yerleşkesinde gerçekleşmiştir. Program konuğu Tuğba İsmailoğlu Kacır, Viyana’da kaleme aldığı doktora tezinin Türkçe baskısı olan “Hammer: Doğu’nun Kâşifi” adlı eseri üzerinden bir biyografi yazımındaki kritik noktaları anlattı.

Kaçır eserini kaleme alırken biyografın öznesiyle fazla özdeşlemesi, yakınlık kurması bir sorun olduğu gibi ona karşı aşırı bir mesafe geliştirerek hep o şüphecilikle ona haksızlık etme konusuna dikkat çekmiştir. Kaçır’ın bu uzun süren çalışmasında yaşadığı en büyük ikilemin Hammer’in ne karşısına geçmek ne yanına geçmek olduğunu söylemiştir. Kaçır ayrıca Hammer’in Osmanlı Tarihi eserinin Fransızca çevirisini kabul etmediğini söylemektedir. Çevirmenin çıkarttığı, eklediği ve sildiği bilgilerin olduğunu söylemektedir.

Hammer’in 67 yaşında yazdığı biyografisinin onun vefatından sonra yayınlanmasını istediğini söyleyen Kaçır bunun iki sebebinin olduğunu belirtiyor. Birincisi yaşarken yenemediği insanları öldükten sonra yenmek, ikincisi sansür olduğunu söylemektedir. Tuğba hanım Hammer’in Cizvit tedrisatından geçmiş bir karakter olduğunu, çocukluğunda aldığı bu eğitimin gelecek hayatının şekillenmesinin önemli olduğunu belirtmektedir. Kaçır Hammer’in eserlerinin çok hacimli, çok yönlü ve çok dilli olduğu üzerine çalışma yapmanın zorluğunu söyler. Almanca kaleme aldığı hatıratında anlatımını bir anda Fransızca, İngilizce ya da Latince sürdürmekte olduğunu söyler.

Yaklaşık seksen dakikalık konuşmanın ardından tamamlanan program, İbnülemin Mahmud Kemal İnal Vakfı Mütevelli Heyeti Genel Sekreteri Fehmi Bilge Beyefendi’nin konuğumuza hediye takdimiyle son buldu.