İnsanlık tarihinin en eski yerleşim yerlerine ev sahipliği yapan Filistin bölgesi yüz yılı aşkın bir süredir dinmeyen bir mezalimin, istikrarsızlığın ve sistemli mülksüzleştirmenin odağında bulunmaktadır. Günümüzde yaşanan sorunların ilk nüveleri Osmanlı son döneminde yeşermeye başlamıştı. Balfour Deklarasyonu doğrultusunda İngiliz Manda Yönetimi, Filistin’in kapılarını Yahudilere sonuna kadar açarken 1948’de geri döndürülemez bir sürece girildi.
Merkezimizin ORDAF işbirliğinde düzenleyeceği panelde, Filistin Meselesi pek çok açıdan ve tarihsel bir perspektifle ele alınırken günümüzde Gazze’de yaşanan katliamın sebep ve muhtemel sonuçları değerlendirilecektir

Panelde merkez müdürümüz ve üniversitemizin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi dekanı Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, ORDAF Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Emin Dağ, merkez uzmanımız Dr. Ali İhsan Aydın ve Anadolu Ajansı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Haber Editörü Turgut Alp Boyraz konuşmacı olarak katılacaktır.

 


Etkinlik Türü : Panel
Konum : FSMVÜ Üsküdar Yerleşkesi Konferans Salonu
Saat : 18:00