Filistin’deki İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk İhlalleri Tartışıldı

Üniversitemiz ev sahipliğinde Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu katkılarıyla “İsrail’in Filistin/Gazze Topraklarında Sebep Olduğu İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk İhlalleri” başlıklı çalıştay düzenlendi.

Filistin’de bütün dünyanın gözü önünde hepimizi derin acılara boğan bir süreç yaşanıyor. Akademisyenlerimiz, İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarında uyguladığı insan hakları ihlallerine düzenlediği etkinliklerle tepki gösteriyor. Bu bağlamda Üniversitemiz ev sahipliğinde Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu iş birliği ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Zekeriya Kurşun koordinatörlüğünde “İsrail'in Filistin/Gazze Topraklarında Sebep Olduğu İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk İhlalleri” başlıklı bir çalıştay düzenlendi.

Akademik Veri Oluşturulmalı

 İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. Zekeriya Kurşun, çalıştayın akademik sorumluluk bilinciyle düzenlendiğini dile getirdi. Kurşun, “Bu soykırım suçunun İsrail tarafından işlendiğini kanıtlamak üzere önce veri toplanmak zorunda. Türk basını ve Filistin ile dayanışma içerisinde olan gazeteciler önemli veriler derlemiştir. Bu açıdan biz de akademik anlamda veri toplamak ve bu veriler üzerinden yine akademik bir değerlendirme yapmak gayreti içerisindeyiz. Akademinin insan hakları konusundaki, insancıl hukuk konusundaki duyarlılığının ortaya konulması bakımından bu çalıştayın anlamı ve önemi büyüktür ve tarih bunu kaydedecektir.” diye konuştu.

Komisyon Kuruldu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Üyesi Muhammet Ecevit Carti, konuşmasına Gazze’de yaşananların bir değerlendirilmesini yaparak başladı. Carti, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun Filistin'de yaşanan insan hakları ihlallerini incelemek ve raporlamak amacıyla komisyon kurduğunu dile getirdi. Çalıştayın önemine vurgu yapan Carti, “Akademik olarak bu süreçte Türkiye güzel bir sınav veriyor. Bu çalıştay da bunun bir parçası. Çalışmaya katkı veren akademisyenlere çok teşekkür ederim.” dedi.

Akademik Sorumluluğun Bir Yansıması

Rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Şimşek de açılış programında yaptığı konuşmada çalıştayın önemini vurgulayarak “İnsanlığı ilgilendiren temel meselelere dair bir tutum ortaya koyması beklenen üniversiteler de bu süreçte duyarsız kalmadı. Çünkü hem tarihe kayıt düşmek hem de yaşanan zamana müdahil olmak, yaşanan sorunlara çözüm önerileri sunmak, üniversitelerin ve birey olarak da akademisyenin sorumlulukları arasında.” diye konuştu. Düzenlenen çalıştayın işte böylesi bir sorumluluk bilincinin yansıması olduğunu ifade eden Rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Şimşek “Meselenin tarihi arka planından bugün geldiğimiz noktaya, yaşanan insan hakları ihlallerinden bu ihlallerin uluslararası hukuktaki yaptırımlarına, geleceğe dair projeksiyonlara ve muhtemel bir barışın koşullarına kadar konu tüm açılardan ele alınacak ve inanıyorum ki son derece önemli tespitler ortaya konacaktır.” sözleriyle çalıştayda ele alınacak başlıklara değindi. Programın düzenlenmesinde emeği bulunanlara ve katılımcılara teşekkür eden Rektörümüz Prof. Dr. Nevzat Şimşek, çalıştayın Filistin’in özgürlüğüne giden yolda bir vesile olması temennisiyle konuşmasını noktaladı. 

13 farklı ülkeden yaklaşık 30 akademisyenin konuşmacı olarak katıldığı çalıştay; Apartheid Rejimi ve Uluslararası Hukuk, Yerel Dinamikler ve Uluslararası Toplum, Tarih, Siyaset ve Teoloji ile Hak İhlalleri ve Kolonizasyon başlıkları altında dört oturum halinde gerçekleştirildi. Oturumlarda; İsrail Devleti'nin kuruluşunun tarihi, siyasi ve teolojik boyutları, İsrail'in Filistin'de kolonizasyon politikaları, İsrail'in işgal ettiği alanlarda sebep olduğu insan hakları ihlalleri, İsrail'in insan hakları ve insancıl hukuk ihlalleri ile savaş suçları karşısında uluslararası örgütlerin eylemsizliğinin nedenleri, mülksüzleştirme politikaları konuları ele alındı ve barış imkânları değerlendirildi. İsrail'in Filistin/Gazze Topraklarında Sebep Olduğu İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk İhlalleri Çalıştayı’nda gerçekleştirilen sunumlar ve yapılan müzakereler, kitaplaştırılarak literatüre kazandırılacak ve kamuoyunun istifadesine sunulacak.