İhtisas Semineri - Ortaçağ Akdeniz Dünyasında Ticaret ve Diplomasi / Dr. Ahmet Usta

Merkezimiz ev sahipliğinde, 2021 Ekim ayı itibariyle Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği (ORDAF) işbirliğinde aylık seminerler yapılmaya başlanmıştır. Bu vesileyle akademik yılın ilk seminerini yönetim kurulu üyemiz Dr. Ahmet Usta "Ortaçağ Akdeniz Dünyasında Ticaret ve Diplomasi" başlığıyla vermiştir.

Seminerde XIII. yüzyılın ikinci yarısında kurulan Memlûk Sultanlığı’nın Bizans İmparatorluğu ve Kilikya Ermeni Krallığı ile yürüttüğü karşılıklı diplomatik ve ticarî ilişkileri üzerinden Doğu Akdeniz ticaret tarihi yeniden değerlendirilmiş, 1260-1291 tarihleri arasında Mısır limanlarına gerçekleştirilen köle, kereste ve demir ticareti ile bu ticarî faaliyetlerde rol alan tüccarlar konunun merkezine alınmıştır. Ticarette aktif tüccarların kimlikleri ile onlar için yapılan tanımlar üzerine durularak özellikle Memlûk topraklarından hareketle devletlerarası ticaret gerçekleştiren tüccarlar için modern literatürdeki Müslüman tüccarlar ifadesi de irdelenerek bu tüccarlar yeni bir yaklaşımla kullandıkları imtiyazlar üzerinden tanımlanmıştır.

Seminerin video kaydını izlemek için tıklayınız.