İhtisas Semineri - II. Abdülhamid’in Diplomasi Yönetimi / Dr. Zeynep Bostan

Kasım ayı seminerimizde "II. Abdülhamid’in Diplomasi Yönetimi: Hariciyenin Merkez ve Yurtdışı Teşkilatı" konusu ile Dr. Zeynep Bostan'ı dinledik. 

Seminerde II. Abdülhamid döneminde dış politika üretiminde bir aygıt olarak diplomasinin kullanılma şekli ve diplomatik organizasyona yapılan yatırımın boyutları ele alındı. Osmanlı Hariciyesinin merkez ve yurtdışı teşkilatının bu dönemde geçirdiği dönüşüm, nezaretin iç yapılanması, yeni açılan veya statüsü değişen elçilikler ile Panislamist amaçlar ve “Yeni Dünya”ya göçler sebebiyle genişleyen şehbenderlik ağı üzerinden değerlendirmeler yapıldı.

Seminerin video kaydını izlemek için tıklayın.