''Orta Doğu ve Afrika Gündemi 2022'' Paneli Yapıldı

Merkezimizin ORDAF iş birliğiyle düzenlediği Orta Doğu ve Afrika Gündemi 2022 Paneli 27 Aralık 2022 tarihinde yapıldı. Panel konuşmacıları Zekeriya Kurşun, Tuba Yıldız, Cafer Talha Şeker ve Riad Domazeti idi. 2022 yılında meydana gelmiş olayların değerlendirildi. Açılışı Zekeriya Kurşun yaparak, Orta Doğu ve Afrika’da meydana gelen her hadise doğrudan Türkiye’yi ilgilendirir dedi. Özellikle bu konuda bizim bölgeyle ilgili gelişmelere müstağni kalma lüksümüzün olmadığını önemle vurguladı. Kurşun, Çin’e dikkat çekti. Amerika’nın içe dönüşmesi Çin’in bölgeye daha aktif bir şekilde girmesine imkân sağladığından bahsetti. Çin’in uzun zamandır, bütün ülkelerden fazla zamandır sahra altı Afrika’da aktif olduğunu ve yapmış olduğu yatırımlar ile bu gücü elde ettiğini söyledi. Kurşun, Amerika'nın aktif bir şekilde var olduğu bölgelerde Çin’de bende varım demeye başladığının altını çizmiştir. Kurşun, Ukrayna-Rusya savaşı, Opek’in dağılmasından söz etmişti.

Şeker ise Afrika’da Kolonyalizmin iki silahı: Din ve Sermaye adlı konuşmasını gerçekleştirdi. Şeker, Berlin konferansında ele geçirilen Afrika ülkelerinin paylaşımına dikkat çekti. Misyonerlerin bölgede nasıl faaliyet gösterdiklerini anlattı. Şeker, İngiliz, Fransız ve Almanların 19.yy ‘da para toplarken “Hristiyanlaştırıyoruz-Medenileştiriyoruz” diyorlar. Bu teori uzun bir süre devam etti, Afrikalıların yavaş yavaş mevzuya anlamasıyla bu slogan değişti. II. Dünya Savaşından sonra “Modernizasyon- Demokratikleşme” olarak adlandırıldı. Günümüzde ise yeni bir slogan çıkardılar, “ Afrika, Afrikalılarındır, Gelecek Afrika’nın olacak” geçmişten, günümüze bir anlatım gerçekleştirdi. Şeker, bölgenin tabi kaynaklarına dikkat çekerek “Grafit, Lityum, Kobel ve Nikel’in önümüzdeki yıllarda önemin artacağını belirtti.

Yıldız, Lübnan üzerine önemli konulara değindi. Bölge ki istikrarsızlıktan bahsetti. Devletin Ekonomik kriz, Meshepçilik, Gaz yok, Elektiriğin olmaması halkın ciddi problemler yaşadığını anlattı. Lübnan Devletinin bir başkanının olmadığını söyledi, Mişel’in partisini geri çekmesinden, Hariri’nin seçimlerden çekilmesinden bahsetti. Lübnan İsrail’i tanımıyor ama onlardan Gaz almak için yapılan anlaşmalardan bahsetti. İsrail – Hizbullah arasında krizden, deniz sınırı meselesinin tekrar gündeme geldiğini anlattı. Yıldız, Lübnan’ın elektrik

Riad, Suudiarabistan hakkında konuşma yaptı. İç siyasetteki gelişmelerden özellikle Muhammed Selma’nın 2017’den 2023 yılına kadar ki süreklilik arz eden yükselişinden bahsetti. Riad, 2023 yılına Kraliyet ailesinin daha güçlü gireceğinden söz ederek, ailenin dinamiklerinin yeniden yapılandığını söylemektedir. Tarih yazımında büyük değişim yapıldığından bahseder. Kuruluş olarak resmi tarihler 18. Yüz yılı işaret ederken 19.yüzyıl olarak resmi tarih yazımının kabul olunduğunu söyler. Suudilerin yeniden bir kimlik şekillendirmesi yaptığını anlatır. Riad, Dini ve Toplumsal yozlaşmaya karşı devletin Hicazi kimliğini ön plana çıkarıldığını söyler. Ayrıca Riad, Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşı olmasına rağmen Suudilerin enflasyonu oldukça düşük olduğunu belirtir. Türkiye ile olan ilişkilerin onarım sürecine girdiğini, savunma, siyasi ve ekonomi hızlı bir şekilde onarılıp geliştirildiğinden bahsetti. Riad, konuşmasını bitirdikten sonra Zekeriya Kurşun son olarak bölge hakkında şu sözleri söyledi “ Al-i Suud yerine Ali Selman kuruluyor. dedi. Alanında çok kıymetli bilgiler veren hocalarımıza teşekkür ederiz.