Çatışma, Çözümleme ve Barış Akademisi (ÇABA) İhtisas Programı Kapanış Toplantısı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORDAM) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliği ile 23 Ekim 2020 – 24 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen Çatışma, Çözümleme ve Barış Akademisi (ÇABA) ihtisas programının kapanış toplantısı yapıldı. 

Programın genel koordinatörü ve merkez müdürümüz Prof. Dr. Zekeriya Kurşun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, program çerçevesinde eğitim alan farklı üniversite ve bölümlerden öğrenciler katıldı. Öğrencilerin bir bölümü FSMVÜ Atik Valide Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen toplantıya bizzat iştirak ederken bir bölümü de çevrimiçi olarak katıldı. 

Toplantıda iki dönem boyunca sürdürülen programın tahlili yapıldı. Öğrencilerin akademik hayattaki hedefleri ve programın bu hedeflere sağladığı katkılar değerlendirildi. İleride tertiplenecek olan bu gibi ihtisas programları için fikirler tatışıldı. 

Çatışma, Çözümleme ve Barış Akademisi (ÇABA) ihtisas programında verilen dersler ve eğitimcilerin bilgisine buradan ulaşılabilir.