Filistin Mülkiyet Projesi Tamamlandı

Merkez müdürümüz Prof. Dr. Zekeriya Kurşun'un yürütücüsü olduğu ve TÜBİTAK'ın 1001 kategorisinde desteklediği "Osmanlı Modernleşmesinin Ferdi Mülkiyetin Gelişmesine Yansıması: Birüssebi Kazası Örneğinde Tapu Uygulamaları ve Mülkiyet Analizi" başlıklı proje çalışmaları tamamlandı.

Projenin sonuç ve çıktılarının akademik ve toplumsal kesimlerin istifadesine sunulması maksadıyla üniversitemiz web sitesi alt yapısı kullanılarak bir web sayfası hazırlandı. 

Proje sayfasına şu linkten ulaşılabilmektedir: FSMVÜ | FİLİSTİN MÜLKİYET PROJESİ