Mısır Dış Politikası ve ABD Hegemonyası Semineri Yapıldı

Merkezimizin ORDAF iş birliğiyle düzenlemiş olduğu İhtisas Seminerlerinin bu ayki konusu "Mısır Dış Politikası ve ABD Hegemonyası" oldu. Seminerimize konuşmacı olarak katılan ve Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü’nde doktorasını tamamlamış olan Hasan Fidan, ABD'nin genel hegemonik bir güç olma sürecini anlattı. "ABD nasıl oldu da II. Dünya Savaşı'ndan sonra bu kadar geniş bir alana yayılıp etkisi altına alabildi?" sorusunu Mısır örneği üzerinden cevapladı.

Fidan, ülkelerin ABD ile hegemonya ilişkisi kurmasını "Neo-Gramscian" kuramı üzerinden anlattı. Bu teoriden yola çıkarak Türkiye, Japonya, Almanya üzerinden örnekler verdi. Fidan, teoriden ne anlamamız gerektiğine de vurgu yaparak hegemonik gücün rıza üretmesine dikkat çekti. Daha sonrasında Mısır örneği üzerinden devam ederek, ABD ile Mısır'ın hegemonik bir ilişki kurabilmesinin önündeki en temel engelin İsrail sorunu olduğuna atıf yaptı. Mısır'ın ABD bloğuna yaklaşabilmesi için İsrail'le 1978-79 Camp David Anlaşmalarını yaptığından bahsetti.

Fidan özellikle, ABD ile Mısır arasındaki ilişkiyi "Neo-Gramscian" anlamda bir ilişkiye bağladı. Sonrasında dinleyicilerin sorularına cevap verilerek seminer sonlandı.