Biyografi Estitüsü’nün hazırmış olduğu “Nasıl Yazdım” seminerlerinin dokuzuncusu 14  Mart 2023 tarihinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Üsküdar Valide-i Atik yerleşkesinde gerçekleşti. Programın konuğu İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Feridun Emecen kaleme aldığı “Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı” adlı eseri bir padişah biyografisi kaleme nasıl aldığını anlattı.

Emecen konuşmasına başlarken kendi hayatında yaşadığı mezuniyet tezinden bahsetti. Taylesanizade Abdullah Efendi’nin yazmış olduğu dört senelik tarihin herkes tarafından “Tarihi Lebiba” olarak kabul gördüğünden ama aslının böyle olmadığından, bu yolda Süleymaniye’deki arşivden çıkarken bulduğu belgelerle eve dönerken kafasını nasıl çarptığından ve anlının yarılıp kanamayı o heyecandan geç fark ettiğinden anlattı.

Emecen konuşmasının devamında Akademik çalışmalar sizin kendi merakınız çerçevesinde olur, ben şahsen merakımın peşinde koşuyorum, kimseyi bir şekilde tatmin etme durumunda değilim. Birazda kendim için yazıyorum dedi. Kitabın 30 yıllık mazisi olduğunu söyleyerek, biyografi yazımının kişinin kurgusuna, anlayışına ve bakış açısına dayandığını ifade eden Emecen, biyografın muhakeme gücünün burada hep ön planda olduğuna vurgu yaptı. Zorlu bir iş yapmanın korkmadan yazmayı gerektirebildiğini ifade eden Emecen, tarihçilik açısından en büyük eksikliğin zihniyet dünyasını anlamak olduğunu çünkü her şeyin bunun üzerine bina edilmiş vaziyette bulunduğunu ve eserini kaleme alırken tüm bunları göz önüne aldığını belirtti. Biyografi zihniyet dünyasını ele verdiğinden şahsın bütün faaliyetlerinin altında düşünce tarzının yattığını ve bu yüzden önemli olduğunu anlattı.

Emecen tarih yazımında haşviyattan uzak durulmasını gerektiğini dile getirdi. Yazılan yazıda lüzumlu ve lüzumsuz bir sürü kaynağın eklenmesinin hoş olmadığını belirtti. Ayrıca hatırat okumasını sevdiğini o dünyayı, meseleleri içinde geçen şahısları tanıma fırsatı olduğunu belirtti. Feridun Emecen hocaya bize verdiği kıymetli bilgiler için teşekkür ederiz.