KUDÜS'TE OSMANLI YÖNETİM POLİTİKASI

Merkezimizin ORDAF iş birliğiyle düzenlemiş olduğu İhtisas Seminerlerinin bu ayki konuğu uzmanımız Ali İhsan Aydın olmuştur. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesinde, Doktorasını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinde bitirmiştir. Seminerimizde şu başlıklı konuşmasını yaptı. “Kudüs’te Osmanlı Yönetim Politikası” olmuştur. Aydın, konuşmasına Kudüs’ün geçmişten günümüze genel tarihinde bahsederek başladı. Osmanlıların bölgeye hakim olması sonrasında Kudüs’ün geçirmiş olduğu süreçleri aktardı. 

Aydın, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyanı sonrasında bölgede Osmanlı Devleti’nin kontrolünün daha yoğun olarak arttığını aktardı. Tanzimat döneminde gerçekleşen reformlar ile bölgede merkezileşmenin ağır bir şekilde hissedildiğinden bahsetti. Aydın, Kudüs’ün 1872 yılında müstakil mutasarrıflık statüsü kazanmasından bahsetti. Bu durum artık valiler olmadan bölgede olan biten konuların direk Babıali tarafından irtibat kurulup gerekli onayın verilmesine yol açtığını söyledi.

Kudüs’ün merkezileşmesinde Tanzimat reformlarının öneminden bahseden aydın.  Modernleşme ve Batılılaşma terimlerinin kullanıldığını aktarırken bölgede daha çok ön plana çıkan vurgunun merkezileşme politikası olduğunun altını çizmektedir. Aydın, Timar ve iltizam gibi uygulamalardan vazgeçilip tüm toprak sistemin memurları sorumluluğuna bırakılmasıyla bölgede hakim bir merkezileşme olduğunda bahseder. Sultan II. Abdülhamid devrinde bu merkezileşmenin daha da arttığında bahsetmektedir. Aydın  Bu durumun özel mülkiyete giden süreci desteklediğini belirteler konuşmasını bitirmiştir. Kudüs Mutasarrıflığı hakkında kıymetli bilgiler veren Ali İhsan Aydın’a teşekkür ederiz