Yeni Kitap: Kudüs'ün Melikesi Haseki Sultan Vakfı (Kuruluşu, Yönetimi ve Mülkleri)

Edirrlüğünü merkez müdürümüz Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ve merkez uzmanımız Ali İhsan Aydın'ın yaptığı kitap, Kudüs Haseki Sultan Vakfı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Kitapta, Kudüs üzerine uzmanlaşmış isimlerin Haseki Sultan Vakfı’nı farklı yönlerden ele alan makaleleri ve vakfa ait seçilmiş belgeler yer almaktadır.  

Merkez müdürümüz Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ve merkez uzmanımız Ali İhsan Aydın'ın kaleme aldığı ilk makalede, Hürrem Sultan’ın hayatı ve banisi olduğu hayır eserlerini kısaca anlatılmaktadır.

“Kuruluş Yıllarında Kudüs Haseki Hürrem Sultan İmareti Envanterine Bir Bakış” başlıklı ikinci makalede Dr. Mustafa Öksüz, 1550-1600 yılları arasında, vakıf envanterine geçirilen mülkiyetleri incelemektedir. Bu bölüm vakıf mülklerinin değişken olduğunu göstermesi bakımından oldukça önemlidir.

“Haseki Hürrem Sultan Vakfı ve Haremeyn Evkaf Nezareti” başlıklı makalesinde Prof. Dr. Mustafa Güler, vakfın yereldeki yönetim organizasyonunu ortaya koyarak, bu yapının merkezle ilişkisi ve merkezin hangi görevliler vasıtasıyla vakfı kontrol ettiğini sorgulamaktadır.

“Merkez-Taşra İlişkileri Bağlamında Kudüs Haseki (Hürrem) Sultan İmareti Evkafı (1742-1800)” başlıklı makalesinde Dr. Abdullah Çakmak, vakıfla doğrudan ilişkili olan görevli ve ahalinin Divan-ı Hümayun’a yaptıkları başvuruları analiz ederek alınan geri dönüşleri takip etmektedir.

“Ekmek ve Mushaf: 19. Yüzyılda Kudüs’te Haseki Sultan İmareti ve Eşraf Politikaları” başlıklı makalesinde Dr. Alaattin Dolu, vakfın Kudüs halkı için sağladığı günlük yardımlara odaklanmaktadır. Aynı zamanda bu yardımların, devletin eşraf politikasıyla bağını irdelemektedir. 

“Kudüs Haseki Sultan Vakfı’nın Tapu Kayıtları” başlıklı makalelerinde Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ve Ali İhsan Aydın, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren modern usullerle tutulmaya başlanan tapu kayıtlarından, vakfın taşınmaz envanterini çıkarmaktadır. Ayrıca bu envanter ayrıntılı olarak analiz edilmektedir.

Kitabın ikinci bölümünde, vakıf hakkında farklı konularda yazılmış olan 16-18. yüzyıllara ait belgelerin özet ve transkripsiyonları yer almaktadır. Bu kısımdaki ilk iki belge, vakıf kurulmadan önce Hürrem Sultan adına düzenlenen temliknamelerdir.